Sowała, W. „Sztuka W kręgu Bractw Religijnych W Skalbmierzu. Addenda”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo I Konserwatorstwo, t. 51, styczeń 2021, s. 83-113, doi:10.12775/AUNC_ZiK.2020.004.