Poklewski, J. „Borys Woźnicki (1926–2012)”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo I Konserwatorstwo, t. 43, styczeń 2012, s. 21-28, doi:10.12775/AUNC_ZiK.2012.002.