Gralińska-Grubecka, A. „Zastosowanie Realkalizacji W Konserwacji zabytków Wykonanych Ze Zbrojonej Zaprawy Cementowej I Betonu”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo I Konserwatorstwo, t. 49, listopad 2019, s. 319-37, doi:10.12775/AUNC_ZiK.2018.012.