Geron, M. „Wizja Miasta W twórczości Leona Chwistka”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo I Konserwatorstwo, t. 39, czerwiec 2010, s. 59-84, doi:10.12775/AUNC_ZiK.2010.009.