Jakubek-Raczkowska, M. „Uwagi O Znaczeniu Tzw. Pięknych Madonn W Sztuce I religijności państwa Zakonnego W Prusach”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo I Konserwatorstwo, t. 40, kwiecień 2011, s. 39-94, doi:10.12775/AUNC_ZiK.2011.034.