Roznerska-Świerczewska, E. „Prace Badawcze, Stabilizacyjne I Konserwatorskie Prowadzone Przez Prof. Dr Marię Roznerską Przy Malowidle ściennym Sąd Ostateczny Z Absydy Zachodniej W Archikolegiacie W Tumie Pod Łęczycą”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo I Konserwatorstwo, t. 42, październik 2011, s. 15-24, doi:10.12775/AUNC_ZiK.2011.011.