Szczepińska, K. „Historia, Stan Aktualny I Potrzeby Konserwatorskie wyposażenia kościoła Pw. Trójcy Przenajświętszej W Dzierzgoniu. Rozważania Na Kanwie Prac Przeprowadzonych W Latach 2008–2015”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo I Konserwatorstwo, t. 47, grudzień 2016, s. 169-9, doi:10.12775/AUNC_ZiK.2016.006.