Kulpińska, K. „W Czerni. Twórczość Graficzna Marii Dunin-Piotrowskiej I Zygmunta Dunina”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo I Konserwatorstwo, t. 46, czerwiec 2016, s. 184-1, doi:10.12775/AUNC_ZiK.2015.007.