[1]
K. Kłudkiewicz, „Mała konstelacja pomorskich zbieraczy: Recenzja książki «Zbiory artystyczne polskich ziemian na Pomorzu Nadwiślańskim od końca XVIII wieku po czasy dzisiejsze» Dobromiły Rzyskiej-Laube”, AUNC_ZiK, t. 54, s. 155–165 , grudz. 2023.