[1]
C. Grajewski, „Księgi liturgiczne brata Feliksa Trzcińskiego”, AUNC_ZiK, t. 51, s. 71–82, kwi. 2021.