[1]
M. Prarat, „Rozwój wiejskich miejsc rozrywki na przełomie XIX i XX w. na przykładzie wyników badań historyczno-architektonicznych «Karczmy Rossa» w Górsku, powiat toruński”, AUNC_ZiK, t. 43, s. 419–450, sty. 2012.