[1]
J. Olszewska-Świetlik i E. Pawlak, „Warsztat malarski cyklu obrazów emporowych z kościoła pod wezwaniem św. Jana w Gdańsku”, AUNC_ZiK, t. 40, s. 195–222, kwi. 2011.