[1]
E. Roznerska-Świerczewska, „Prace badawcze, stabilizacyjne i konserwatorskie prowadzone przez prof. dr Marię Roznerską przy malowidle ściennym Sąd Ostateczny z absydy zachodniej w archikolegiacie w Tumie pod Łęczycą”, AUNC_ZiK, t. 42, s. 15–24, paź. 2011.