[1]
K. Szczepińska, „Historia, stan aktualny i potrzeby konserwatorskie wyposażenia kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Dzierzgoniu. Rozważania na kanwie prac przeprowadzonych w latach 2008–2015”, AUNC_ZiK, t. 47, s. 169–199, grudz. 2016.