Geron, M. (2010) „Wizja miasta w twórczości Leona Chwistka”, Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, 39, s. 59–84. doi: 10.12775/AUNC_ZiK.2010.009.