Jakubek-Raczkowska, M. (2011) „Uwagi o znaczeniu tzw. Pięknych Madonn w sztuce i religijności państwa zakonnego w Prusach”, Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, 40, s. 39–94. doi: 10.12775/AUNC_ZiK.2011.034.