Roznerska-Świerczewska, E. (2011) „Prace badawcze, stabilizacyjne i konserwatorskie prowadzone przez prof. dr Marię Roznerską przy malowidle ściennym Sąd Ostateczny z absydy zachodniej w archikolegiacie w Tumie pod Łęczycą”, Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, 42, s. 15–24. doi: 10.12775/AUNC_ZiK.2011.011.