Szczepińska, K. (2016) „Historia, stan aktualny i potrzeby konserwatorskie wyposażenia kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Dzierzgoniu. Rozważania na kanwie prac przeprowadzonych w latach 2008–2015”, Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, 47, s. 169–199. doi: 10.12775/AUNC_ZiK.2016.006.