Roznerska-Świerczewska, Ewa. 2011. „Prace Badawcze, Stabilizacyjne I Konserwatorskie Prowadzone Przez Prof. Dr Marię Roznerską Przy Malowidle ściennym Sąd Ostateczny Z Absydy Zachodniej W Archikolegiacie W Tumie Pod Łęczycą”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo I Konserwatorstwo 42 (październik):15-24. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZiK.2011.011.