Grajewski, C. (2021). Księgi liturgiczne brata Feliksa Trzcińskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo I Konserwatorstwo, 51, 71–82. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZiK.2020.003