Gralińska-Grubecka, A. (2019). Zastosowanie realkalizacji w konserwacji zabytków wykonanych ze zbrojonej zaprawy cementowej i betonu. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo I Konserwatorstwo, 49, 319–337. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZiK.2018.012