Geron, M. (2010). Wizja miasta w twórczości Leona Chwistka. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo I Konserwatorstwo, 39, 59–84. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZiK.2010.009