Roznerska-Świerczewska, E. (2011). Prace badawcze, stabilizacyjne i konserwatorskie prowadzone przez prof. dr Marię Roznerską przy malowidle ściennym Sąd Ostateczny z absydy zachodniej w archikolegiacie w Tumie pod Łęczycą. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo I Konserwatorstwo, 42, 15–24. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZiK.2011.011