Szmit-Naud, E. (2016). Mieszaniny z błękitem pruskim – zagadnienia trwałości barwy zielonych i błękitnozielonych warstw malarskich w malarstwie i konserwacji. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo I Konserwatorstwo, 47, 299–332. https://doi.org/10.12775/AUNC.ZiK.2016.011