(1)
Grajewski, C. Księgi Liturgiczne Brata Feliksa Trzcińskiego. AUNC_ZiK 2021, 51, 71-82.