(1)
Geron, M. Wizja Miasta W twórczości Leona Chwistka. AUNC_ZiK 2010, 39, 59-84.