(1)
Roznerska-Świerczewska, E. Prace Badawcze, Stabilizacyjne I Konserwatorskie Prowadzone Przez Prof. Dr Marię Roznerską Przy Malowidle ściennym Sąd Ostateczny Z Absydy Zachodniej W Archikolegiacie W Tumie Pod Łęczycą. AUNC_ZiK 2011, 42, 15-24.