(1)
Kulpińska, K. W Czerni. Twórczość Graficzna Marii Dunin-Piotrowskiej I Zygmunta Dunina. AUNC_ZiK 2016, 46, 184-214.