[1]
Roznerska-Świerczewska, E. 2011. Prace badawcze, stabilizacyjne i konserwatorskie prowadzone przez prof. dr Marię Roznerską przy malowidle ściennym Sąd Ostateczny z absydy zachodniej w archikolegiacie w Tumie pod Łęczycą. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo. 42, (paź. 2011), 15–24. DOI:https://doi.org/10.12775/AUNC_ZiK.2011.011.