Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie: Ogłoszenia https://apcz.umk.pl/AUNC_ZARZ <p>Kwartalnik wydawany przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, prezentujący aktualną problematykę mieszczącą się w ramach nauk o zarządzaniu.</p><p>Bazy indeksacyjne:</p><p>- Index Copernicus<br />- RePec<br />- ProQuest<br />- Google Scholar<br />- BazEkon<br />- Erih Plus</p><p> </p> pl-PL