Gojny, Magdalena. „KIERUNKI ROZWOJU ZARZĄDZANIA JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 43, no. 1 (lipiec 12, 2016): 115–126. Udostępniono grudzień 4, 2023. https://apcz.umk.pl/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2016.008.