Kozłowska, Anna. „Oddziaływanie Reklamy Na Motywy Zakupowe: Ramy Koncepcyjne”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 40 (luty 21, 2014): 109–124. Udostępniono grudzień 4, 2021. https://apcz.umk.pl/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2013.009.