Ludwikowska, Małgorzata. „Błędy popełniane W Systemie Motywacji pracowników”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 39 (luty 7, 2013): 153–165. Udostępniono luty 9, 2023. https://apcz.umk.pl/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2012.011.