Lewandowski, Mariusz. „POMIAR MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA WIEDZĄ I INFORMACJĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 45, no. 4 (kwiecień 2, 2019): 115–122. Udostępniono lipiec 24, 2024. https://apcz.umk.pl/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2018.049.