Keil, Svetlana. „SPECJALIZACJA I JEJ ZNACZENIE DLA INNOWACJI – PERSPEKTYWA HISTORYCZNA W ODNIESIENIU DO KONCEPCJI STRATEGII INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 45, no. 4 (marzec 22, 2019): 77–87. Udostępniono wrzesień 28, 2023. https://apcz.umk.pl/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2018.046.