Kozłowska, Anna, i Andrzej Pańkowski. „ZASTOSOWANIE MODELU AIDA W OCENIE SKUTECZNOŚCI REKLAMY INTERNETOWEJ”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 45, no. 1 (kwiecień 25, 2018): 59–68. Udostępniono grudzień 9, 2021. https://apcz.umk.pl/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2018.005.