Kozłowska, Anna. „REKLAMA KOSMETYKÓW LUKSUSOWYCH: KRYTYCZNA ANALIZA MODELI REKLAMOWYCH”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 44, no. 4 (październik 31, 2017): 39–51. Udostępniono grudzień 1, 2021. https://apcz.umk.pl/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2017.049.