1.
DRABKOWSKA-SKARBA, Marta. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CZY CELOWE DZIAŁANIA MARKETINGOWE? – ANALIZA PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORSTWA NEXT PLC. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie [online]. 25 czerwiec 2016, T. 42, nr 4, s. 115–135. [udostępniono 25.10.2021]. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2015.051.