1.
GIERAŃCZYK, Wiesława & SADOCH, Agata. REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE AKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW PUBLICZNEGO WSPARCIA INNOWACJI W OKRESIE 2011-2013. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie [online]. 25 czerwiec 2016, T. 42, nr 4, s. 59–77. [udostępniono 24.10.2021]. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2015.047.