1.
GOJNY, Magdalena. KIERUNKI ROZWOJU ZARZĄDZANIA JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie [online]. 12 lipiec 2016, T. 43, nr 1, s. 115–126. [udostępniono 22.7.2024]. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2016.008.