1.
FLAK, Olaf & GŁÓD, Grzegorz. WYNIKI KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW WEDŁUG BAROMETRU BIZNESU W 2014 W POLSCE, CZECHACH I NA SŁOWACJI. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie [online]. 15 listopad 2015, T. 42, nr 2, s. 111–135. [udostępniono 2.2.2023]. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2015.023.