1.
KALINOWSKI, Marek. ZASTOSOWANIE GIER DECYZYJNYCH W ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie [online]. 15 listopad 2015, T. 42, nr 2, s. 101–110. [udostępniono 29.9.2023]. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2015.022.