1.
DOBROWOLSKA, Emilia. POMIĘDZY RYWALIZACJĄ A WSPÓŁPRACĄ – STRATEGIA KOOPETYCJI W KLASTRACH ICT. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie [online]. 15 listopad 2015, T. 42, nr 2, s. 83–100. [udostępniono 28.9.2023]. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2015.021.