1.
NIEDZIELSKI, Eugeniusz. ROZBIEŻNOŚCI PRAKTYKI I TEORII ZARZĄDZANIA. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie [online]. 15 listopad 2015, T. 42, nr 2, s. 21–32. [udostępniono 25.2.2024]. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2015.017.