1.
LEOŃSKI, Wojciech. WORK – LIFE BALANCE JAKO PRAKTYKA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie [online]. 1 sierpień 2015, T. 42, nr 1, s. 127–137. [udostępniono 9.12.2021]. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2015.010.