1.
GLABISZEWSKI, Waldemar. Potencjał absorpcyjny w świadomości naczelnego kierownictwa banków. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie [online]. 1 maj 2015, T. 41, nr 2, s. 143–152. [udostępniono 25.6.2024]. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2014.024.