1.
BOHDZIEWICZ, Piotr. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji jako obszar zastosowania logistyki. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie [online]. 1 maj 2015, T. 41, nr 2, s. 9–20. [udostępniono 29.5.2023]. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2014.013.