1.
SZYMAŃSKI, Grzegorz. Postawa dzieci wieku wczesnoszkolnego do reklamy telewizyjnej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie [online]. 1 grudzień 2014, T. 41, nr 1, s. 163–173. [udostępniono 1.12.2021]. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2014.011.