1.
BŁAŚ, Róża. Wpływ urządzeń mobilnych na komunikację marketingową. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie [online]. 1 grudzień 2014, T. 41, nr 1, s. 117–129. [udostępniono 27.1.2022]. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2014.008.