1.
WINIASZEWSKA, Natalia. ROLA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI PRZEZ KLIENTA BRANŻY ODZIEŻOWEJ. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie [online]. 16 grudzień 2021, T. 48, nr 2, s. 43–58. [udostępniono 24.2.2024]. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2021.02.004.